Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZBIERANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TWIGGY SHOP

Za podstawowe zobowiązanie Twiggy Shop uważamy zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych. Dlatego użyjemy i zastosujemy wszelkie niezbędne środki i wysiłki, aby przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) i wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami.

Ponieważ przejrzystość jest jedną z podstawowych zasad tych ram prawnych, przygotowaliśmy ten dokument, aby poinformować Cię o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie produktów i usług, w tym za pośrednictwem nasza strona internetowa.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zmiany w Twoich wymaganiach prawnych. W przypadku takich zmian opublikujemy na naszej stronie zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności, dlatego uprzejmie prosimy o okresowe sprawdzanie jej treści.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować? Twiggy Shop to nazwa handlowa firmy Twiggy Shop Ltd. z siedzibą pod adresem: ul. Naum Street, Ruse, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem UIC BG203138688 (zwana dalej Twiggy Shop lub my). Dla celów przepisów o ochronie danych jesteśmy administratorem danych podczas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ponieważ Twoje opinie są dla nas zawsze ważne, a my zawsze jesteśmy gotowi udzielić Ci dodatkowych informacji, których możesz potrzebować w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zachęcamy Cię do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem lub listem zwykłym lub kurierem na adres: ul. Naum Street, Ruse, z dopiskiem „Uwaga: Inspektor ochrony danych Twiggy Shop.„

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy? Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co pozwala Ci zdecydować, jakiego rodzaju informacje nam przekazać. Na przykład informacje, które od Ciebie otrzymujemy, obejmują:

 • Tworząc profil w Twiggy Shop, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię, nazwisko itp.
 • Do swojej strony osobistej (Moje Konto) na platformie Twiggy Shop możesz dodać dodatkowe informacje, takie jak zdjęcie, płeć, nick, numer telefonu komórkowego, numer telefonu domowego, data urodzenia, wykształcenie, adres dostawy, dodatkowy adres e-mail adres, daty na kartach bankowych itp.
 • Składając zamówienie, podajesz nam takie informacje, jak żądany produkt, swoje imię i nazwisko, adres dostawy, dane rozliczeniowe, metodę płatności, numer telefonu, daty na kartach bankowych itp.

Dodatkowo możemy zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twoich zachowań podczas przeglądania naszej witryny lub korzystania z aplikacji mobilnej, aby spersonalizować Twoje doświadczenia online i przedstawić sugestie dostosowane do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z sekcją dotyczącą przetwarzania poniżej.

Na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookies i podobnych technologii, zgodnie z Polityką plików cookies.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych zaliczanych do specjalnych kategorii danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ponadto nie chcemy gromadzić ani przetwarzać danych osób nieletnich poniżej 16 roku życia.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Świadczenie usług przez Twiggy Shop na Twoją korzyść:

  • Tworzenie i zarządzanie profilem na platformie Twiggy Shop.
  • Przetwarzanie zamówień, w tym akceptacja, zatwierdzanie, wysyłka i fakturowanie.
  • Rozwiązywanie problemów związanych z anulowaniem zamówień lub innymi problemami związanymi z zamówieniami, zakupionymi towarami lub usługami.
  • Obsługa zwrotów produktów zgodnie z przepisami prawa.
  • Zwrot wartości produktów zgodnie z przepisami prawa.
  • Udzielanie pomocy, w tym odpowiadanie na Twoje zapytania dotyczące Twoich zamówień lub produktów i usług Twiggy Shop lub sprzedawców na platformie internetowej Twiggy Shop.

  Przetwarzanie Twoich danych w tych celach jest co do zasady niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Twiggy Shop a Tobą. Dodatkowo w tych celach wymagane jest przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

 2. Udoskonalanie naszych usług:

  • Zbieranie informacji o zachowaniu kupujących w celu poprawy jakości zakupów online.
  • Zachęcanie do wypełniania ankiet satysfakcji po sfinalizowaniu zakupu.
  • Prowadzenie badań i badań rynku bezpośrednio lub przy pomocy partnerów.

  Działania te opierają się na naszych uzasadnionych interesach w prowadzeniu działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone.

 3. Marketing:

  • Przesyłanie Ci informacji o najlepszych ofertach produktów/usług, którymi jesteś zainteresowany.
  • Wysyłanie różnego rodzaju wiadomości za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/mobile push/web push itp.) zawierające informacje ogólne i tematyczne, informacje o produktach podobnych lub produktach uzupełniających Twoje zakupy, informacje o ofertach i promocjach, informacje o produktach dodanych do sekcji „Mój profil/Koszyk” lub jeśli wyraziłeś zainteresowanie ich zakupem oraz inne informacje biznesowe komunikacji, takiej jak badania rynku i badania opinii konsumentów.

  W większości przypadków wymagamy Twojej wcześniejszej zgody na wysyłanie Ci wiadomości marketingowych. W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję i wycofać zgodę dostosowując ustawienia w swoim profilu klienta w sekcji „Moje dane osobowe”, korzystając z linku „Wypisz się” znajdującego się w wiadomościach, które od nas otrzymujesz lub kontaktując się z Twiggy Shop za pomocą adresu kontaktowego szczegóły podane powyżej.

  W niektórych sytuacjach możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie polegającym na promowaniu i rozwoju naszej działalności. Niezależnie od tego, możesz w każdej chwili, korzystając z opisanych powyżej sposobów, zaprzestać przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie.

 4. Ochrona naszych uzasadnionych interesów:

  • Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji w celu ochrony naszych praw i działalności.
  • Wdrożenie środków mających na celu ochronę użytkowników serwisu i platformy przed cyberatakami.
  • Wdrażanie środków mających na celu zapobieganie próbom oszustwa i ich wykrywanie, w tym udostępnianie informacji właściwym organom publicznym.
  • Zarządzanie różnymi innymi rodzajami ryzyka.

  Głównym powodem tego rodzaju przetwarzania są nasze uzasadnione interesy związane z ochroną naszej działalności biznesowej, zapewniające, że wszystkie podejmowane przez nas środki zachowują równowagę pomiędzy naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami. Ponadto w niektórych przypadkach przetwarzanie przez nas opiera się na przepisach prawa, np. obowiązku ochrony towarów i wartości wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Czas przechowywania danych osobowych:

Co do zasady przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo posiadasz konto w Twiggy Shop. Zawsze możesz poprosić nas o usunięcie określonych informacji lub zamknięcie Twojego konta, a my odpowiemy na takie żądania, zachowując określone informacje nawet po zamknięciu konta, ilekroć będzie tego wymagać obowiązujące prawo lub uzasadnione interesy.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić część Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Twiggy Shop.
 • Dostawcy usług kurierskich.
 • Dostawcy usług płatniczych/bankowych.
 • Dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych.
 • Dostawcy usług związanych z badaniami rynku.
 • Dostawcy usług IT.
 • Inne firmy, z którymi możemy opracowywać wspólne programy sprzedaży naszych towarów i usług na rynku.

Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić niektóre dane osobowe organom publicznym. Zapewniamy, że dostęp do Twoich danych przez prywatne podmioty zewnętrzne odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych i prywatności informacji, w oparciu o zawarte z nimi umowy.

Kraje, do których przekazujemy Twoje dane osobowe:

Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Bułgarii. Istnieje jednak możliwość, że część Twoich danych osobowych może zostać przekazana podmiotom zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej lub poza nią, w tym także do krajów, dla których Komisja Europejska nie uznała odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Zawsze podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​wszelki międzynarodowy transfer danych osobowych będzie starannie zarządzany w celu ochrony Twoich praw i interesów. Przekazywanie danych dostawcom usług i innym stronom trzecim będzie zawsze chronione zobowiązaniami umownymi oraz, w stosownych przypadkach, innymi zabezpieczeniami, takimi jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji, takie jak Tarcza Prywatności w przypadku przesyłania danych z UE do UE Stany Zjednoczone.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej, aby dowiedzieć się, do jakich krajów przekazujemy Twoje dane i jakie środki ochrony stosujemy w związku z tym przesyłaniem danych.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych ze standardami branżowymi. Przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach, stosując najnowocześniejsze algorytmy szyfrowania i zapewniając przechowywanie kopii zapasowych.

Do obsługi płatności korzystamy z usługi przetwarzania płatności PayMill. Wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo środków, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych, zdajemy sobie sprawę, że przesyłanie informacji przez Internet lub inne sieci publiczne nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem przeglądania i wykorzystywania danych przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy przejąć odpowiedzialności za te luki w systemach znajdujących się poza naszą kontrolą.

Twoje prawa:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje kilka praw dotyczących Twoich danych osobowych. Możesz zażądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach i/lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego lub sądu. W zależności od przypadku możesz mieć także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw można uzyskać przeglądając poniższą tabelę. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, pamiętaj o następujących kwestiach:

Tożsamość: Poważnie podchodzimy do prywatności wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Z tego powodu prosimy o przesyłanie nam zapytań dotyczących tych zapisów na adres e-mail podany na koncie Twiggy Shop. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia.

Opłaty: Nie będziemy pobierać opłat za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Twoja prośba o dostęp do informacji jest bezpodstawna, powtarzalna lub nadmierna, w takim przypadku pobierzemy uzasadnioną kwota. Przed rozpatrzeniem Twojej prośby poinformujemy Cię o wszelkich obowiązujących opłatach.

Czas odpowiedzi: Planujemy odpowiedzieć na wszystkie ważne wnioski w ciągu jednego miesiąca, chyba że żądanie jest szczególnie złożone lub jeśli złożyłeś wiele żądań, w takim przypadku odpowiemy w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy . Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż jednego miesiąca. Możemy poprosić Cię o dokładne określenie tego, co chcesz otrzymać lub co Cię dotyczy. Dzięki temu będziemy mogli działać szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.

Prawa stron trzecich: Nie będziemy zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na żądanie, jeśli będzie ono miało niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.

Skargi: Masz prawo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W Bułgarii dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy Organ Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych Adres: Sofia 1592, prof. Tsvetan Lazarov Blvd. NIE. 2 Adres korespondencyjny: Sofia 1592, prof. Tsvetan Lazarov Blvd. NIE. 2 Telefon: 02 915 3 518 E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Strona internetowa: www.cpdp.bg

Bez uszczerbku dla Twojego prawa do skontaktowania się w dowolnym momencie z organem nadzorczym, najpierw skontaktuj się z nami, a obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać Twoje problemy w sposób polubowny

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Możesz żądać, aby nie podlegała decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, ale tylko wtedy, gdy decyzja ta:

 • ma dla Ciebie konsekwencje prawne; lub
 • podobnie i w znacznym stopniu wpływa na Ciebie.

Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli decyzja została podjęta po zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

 • jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą;
 • jest dozwolona przez prawo i istnieją odpowiednie zabezpieczenia Twoich praw i wolności; lub
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do sprzeciwu:

Możesz w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeśli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad tymi interesami.

Dodatkowo możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) bez podania przyczyny, w takim przypadku przetwarzanie zostanie niezwłocznie zakończone.

Ograniczenie przetwarzania danych:

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

 • ich dokładność jest kwestionowana (patrz sekcja dotycząca poprawiania danych), abyśmy mogli zweryfikować ich dokładność; lub
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane zostały usunięte; lub
 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal musimy ustalić, wykonać lub obronić roszczenie prawne; lub
 • skorzystałeś już z prawa sprzeciwu i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione podstawy nadal są nadrzędne.

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w wyniku wniosku o ograniczenie:

 • jeśli mamy Twoją zgodę; lub
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • w celu ochrony praw Twiggy Shop lub innej osoby fizycznej lub prawnej.

Usunięcie danych:

Możesz zażądać usunięcia danych osobowych korzystając z linku podanego poniżej:

 • Edytuj dane osobowe

Poprawa: Możesz zażądać sprostowania danych osobowych korzystając z linku podanego poniżej:

 • Edytuj dane osobowe

Dostęp: Możesz przeglądać swoje dane osobowe korzystając z linku podanego poniżej:

 • Moje dane osobowe

Przypominamy, że w każdej chwili możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Twiggy Shop wysyłając swoje żądanie na adres:

Możesz także skorzystać z jednego z poniższych formularzy, aby uzyskać żądane informacje:

 • Moje dane osobowe
 • Prośba o podanie danych osobowych
 • Edytuj dane osobowe