Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА СЪБИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ TWIGGY SHOP

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Twiggy Shop. Поради това ще използваме и прилагаме всички необходими средства и усилия, за да обработваме вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните“ или „GDPR“) и всяко друго приложимо законодателство.

Тъй като прозрачността е един от основните принципи на тази правна рамка, подготвихме този документ, за да ви информираме за това как събираме, използваме, предаваме и защитаваме вашите лични данни, когато взаимодействате с нас относно продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и модифицираме тази Политика за поверителност, за да отразим всички промени в начина, по който обработваме вашите лични данни или промени във вашите законови изисквания. В случай на такива промени, ние ще публикуваме актуализираната версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт, така че ви молим периодично да проверявате нейното съдържание.

Кои сме ние и как да се свържете с нас? Twiggy Shop е търговското наименование на Twiggy Shop Ltd. със седалище: ул. 15. ул. Наум, гр. Русе, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК BG203138688 (наричано по-долу Twiggy Shop или ние). За целите на законодателството за защита на данните, ние сме администраторът на данни, когато обработваме вашите лични данни.

Тъй като вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги сме готови да ви предоставим допълнителна информация, от която може да се нуждаете относно обработката на вашите данни, препоръчваме ви да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по имейл на или по пощата или по куриер на адрес: ул. 15 ул. „Наум“ гр. Русе с текст „Внимание: Длъжностно лице по защита на данните на Twiggy Shop."

Какви категории лични данни обработваме? Като цяло ние събираме вашите лични данни директно от вас, което ви позволява да решите какъв тип информация да ни предоставите. Например информацията, която получаваме от вас, включва:

 • Когато създавате профил в Twiggy Shop, вие ни изпращате своя имейл адрес, собствено име, фамилия и т.н.
 • Можете да добавите допълнителна информация към вашата лична страница (Моят акаунт) в платформата Twiggy Shop, като например снимка, пол, псевдоним, мобилен телефонен номер, домашен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен имейл адрес, дати на банкови карти и др.
 • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте информация като желания продукт, вашето име, адрес за доставка, информация за плащане, начин на плащане, телефонен номер, дати на банкови карти и др.

Освен това, може да събираме и впоследствие да обработваме определена информация за вашето поведение при сърфиране на нашия уебсайт или използване на мобилното приложение, за да персонализираме вашето онлайн изживяване и да направим предложения, съобразени с вашия профил. Препоръчваме ви да научите повече за това, като прочетете раздела за обработка по-долу.

На нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация чрез бисквитки и подобни технологии в съответствие с Политиката за бисквитки.

Ние не събираме и не обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общия регламент за защита на данните. Освен това не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни под 16-годишна възраст.

Цели и правно основание на обработката

Ние ще използваме вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на услуги от Twiggy Shop за ваша полза:

  • Създаване и управление на профил в платформата Twiggy Shop.
  • Обработка на поръчки, включително приемане, валидиране, изпращане и фактуриране.
  • Разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчки, закупени стоки или услуги.
  • Обработка на връщания на продукти в съответствие със законовите разпоредби.
  • Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби.
  • Осигуряване на съдействие, включително отговаряне на вашите запитвания относно вашите поръчки или продукти и услуги на Twiggy Shop, или продавачи на пазара в онлайн платформата на Twiggy Shop.

  Обработката на вашите данни за тези цели обикновено е необходима за сключването и изпълнението на договор между Twiggy Shop и вас. Освен това за тези цели се изисква обработка в съответствие с приложимото законодателство, включително данъчни и счетоводни закони.

 2. Подобряване на нашите услуги:

  • Събиране на информация за вашето поведение на купувач, за да подобрите вашето онлайн пазаруване.
  • Насърчаване да попълните анкети за удовлетвореност след извършване на покупка.
  • Провеждане на пазарни проучвания и проучвания директно или с помощта на партньори.

  Тези дейности се основават на нашите легитимни интереси за извършване на бизнес, като винаги гарантираме, че основните ви права и свободи не са засегнати неблагоприятно.

 3. Маркетинг:

  • Да Ви информираме за най-добрите оферти за продукти/услуги, от които се интересувате.
  • Изпращане на различни типове съобщения чрез електронни комуникационни канали (имейл/SMS/мобилен push/web push и др.), съдържащи обща и тематична информация, информация за подобни продукти или продукти, допълващи покупките ви, информация за оферти и промоции, информация за продукти, добавени в секциите „Моят профил/Пазарска количка“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като проучване на пазара и проучвания на потребителското мнение.

  В повечето случаи ние изискваме вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време, като коригирате настройките във вашия клиентски профил в секцията „Моите лични данни“, като използвате връзката „Отписване“ в съобщенията, които получавате от нас, или като се свържете с Twiggy Shop чрез контакт подробности, посочени по-горе.

  В определени ситуации може да базираме нашите маркетингови дейности на нашия легитимен интерес да популяризираме и развиваме нашия бизнес. Независимо от това, можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на вашите лични данни за маркетингови цели и ние ще отговорим на вашето искане.

 4. Защита на нашите законни интереси:

  • Използване или разкриване на информация за защита на нашите права и бизнес.
  • Прилагане на мерки за защита на потребителите на уебсайта и платформата срещу кибератаки.
  • Прилагане на мерки за предотвратяване и разкриване на опити за измами, включително споделяне на информация с компетентни публични органи.
  • Управление на различни други рискове.

  Основната причина за тези видове обработка са нашите легитимни интереси, свързани със защитата на нашите бизнес дейности, като се гарантира, че всички мерки, които предприемаме, поддържат баланс между нашите интереси и вашите основни права и свободи. Освен това в някои случаи обработката от наша страна се основава на законови разпоредби, като например задължението за защита на стоки и ценности, предвидени от приложимото законодателство.

Продължителност на запазване на лични данни:

Като общо правило, ние съхраняваме вашите лични данни, докато имате акаунт в Twiggy Shop. Винаги можете да поискате от нас да изтрием конкретна информация или да закрием вашия акаунт и ние ще отговорим на такива искания, като запазим определена информация дори след закриването на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го изискват.

На кого разкриваме вашите лични данни?

В зависимост от случая, ние може да предадем или предоставим достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели:

 • Компании в рамките на групата компании, към която Twiggy Shop принадлежи.
 • Доставчици на куриерски услуги.
 • Доставчици на платежни/банкови услуги.
 • Доставчици на услуги за маркетинг/телемаркетинг.
 • Доставчици на услуги, свързани с проучване на пазара.
 • Доставчици на ИТ услуги.
 • Други компании, с които можем да разработим съвместни програми за продажба на нашите стоки и услуги на пазара.

Ако се изисква от закона или е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкрием определени лични данни на публичните органи. Ние гарантираме, че достъпът до вашите данни от страна на частни трети лица се осъществява в съответствие със законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

Държави, към които предаваме вашите лични данни:

В момента съхраняваме и обработваме вашите лични данни в България. Въпреки това е възможно някои от вашите лични данни да бъдат прехвърлени на субекти, разположени в или извън Европейския съюз, включително държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни се управлява внимателно, за да защитим вашите права и интереси. Прехвърлянето на данни към доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъде защитено от договорни задължения и, когато е уместно, други гаранции като стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, или схеми за сертифициране, като Privacy Shield за прехвърляне на данни от ЕС към Съединени щати.

Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате посочените по-горе данни за контакт, за да разберете към кои държави предаваме вашите данни и какви защитни мерки прилагаме във връзка с тези трансфери на данни.

Как защитаваме сигурността на вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки в съответствие с индустриалните стандарти. Ние съхраняваме вашите данни на защитени сървъри, като използваме най-новите алгоритми за криптиране и осигуряваме резервно съхранение.

Използваме услугата за обработка на плащания PayMill, за да обработваме плащанията. Цялата информация за плащане е криптирана с помощта на SSL технология.

Въпреки мерките, които предприемаме за защита на вашите лични данни, ние сме наясно, че предаването на информация през интернет или други обществени мрежи не е напълно сигурно, с риск данните да бъдат преглеждани и използвани от неоторизирани трети страни. Не можем да поемем отговорност за тези уязвимости в системи извън нашия контрол.

Вашите права:

Общият регламент за защита на данните признава няколко права по отношение на вашите лични данни. Можете да поискате достъп до вашите данни, коригиране на грешки в нашите файлове и/или да възразите срещу обработването на вашите лични данни. Също така имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган или съда. В зависимост от случая, можете също така да имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, право да ограничите обработването на вашите данни и право на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като прегледате таблицата по-долу. За да упражните правата си, можете да се свържете с нас чрез посочените по-горе данни за контакт. Моля, обърнете внимание на следното, ако искате да упражните тези права:

Идентичност: Ние приемаме сериозно поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, моля, изпращайте ни вашите заявки относно тези записи, като използвате имейл адреса, предоставен във вашия акаунт в Twiggy Shop. В противен случай си запазваме правото да потвърдим вашата самоличност, като поискаме допълнителна информация за потвърждение.

Такси: Няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да било права по отношение на вашите лични данни, освен когато искането ви за достъп до информация е неоснователно, повтарящо се или прекомерно, в който случай ще таксуваме разумна количество. Ще ви информираме за всички приложими такси, преди да разгледаме вашата заявка.

Време за отговор: Планираме да отговорим на всички валидни заявки в рамките на един месец, освен ако заявката не е особено сложна или ако сте направили няколко заявки, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца . Ще ви уведомим, ако имаме нужда от повече от един месец. Може да ви помолим да ни кажете точно какво искате да получите или какво ви засяга. Това ще ни помогне да действаме по-бързо и ще съкратим времето за отговор на вашата заявка.

Права на трети страни: Няма да се изисква да отговаряме на искане, ако то засяга неблагоприятно правата и свободите на други субекти на данни.

Жалби: Имате право да подадете жалба до местния надзорен орган относно обработката на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган по защита на данните са както следва:

Национален надзорен орган за обработка на лични данни Адрес: София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров бул. Не. 2 Адрес за кореспонденция: София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров бул. Не. 2 Телефон: 02 915 3 518 Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уебсайт: www.cpdp.bg

Без да се засяга правото ви да се свържете с надзорния орган по всяко време, моля, първо се свържете с нас и ние обещаваме да положим всички усилия да разрешим проблемите ви по приятелски начин

Автоматизирано вземане на решения:

Можете да поискате да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, но само когато това решение:

 • има правни последици за вас; или
 • по подобен начин ви засяга в значителна степен.

Това право не се прилага, ако решението, взето след автоматизирано вземане на решение:

 • е необходимо, за да сключим или изпълним договор с вас;
 • е разрешено от закона и има адекватни гаранции за вашите права и свободи; или
 • се основава на вашето изрично съгласие.

Право на възражение:

Можете да възразите по всяко време, по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни въз основа на нашите законни интереси, ако смятате, че вашите основни права и свободи имат предимство пред тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране), без да посочвате причини, като в този случай обработката ще бъде прекратена при първа възможност.

Ограничение на обработката на данни:

Можете да поискате от нас да ограничим обработването на вашите лични данни, но само ако:

 • тяхната точност се оспорва (вижте раздела за коригиране на данни), за да ни позволи да проверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но не желаете данните да бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но все още трябва да установим, упражним или защитим правен иск; или
 • Вие вече упражнихте правото си на възражение и се проверява дали законните ни основания все още надделяват.

Може да продължим да използваме вашите лични данни в резултат на искане за ограничаване:

 • ако имаме вашето съгласие; или
 • за установяване, упражняване или защита на правен иск; или
 • за защита на правата на Twiggy Shop или друго физическо или юридическо лице.

Изтриване на данни:

Можете да поискате изтриване на лични данни, като използвате връзката по-долу:

 • Редактиране на лични данни

Коригиране: Можете да поискате коригиране на лични данни, като използвате предоставената по-долу връзка:

 • Редактиране на лични данни

Достъп: Можете да прегледате личните си данни, като използвате предоставената по-долу връзка:

 • Моите лични данни

Напомняме ви, че можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Twiggy Shop по всяко време, като изпратите заявката си на следния адрес:

 • чрез имейл до: data.protection@twiggyshop.bg; или
 • по пощата или с куриер на адрес: България, гр. Русе, ул. Св. Наум 15

Можете също да използвате един от формулярите по-долу, за да получите исканата информация:

 • Моите лични данни
 • Искане за лични данни
 • Редактиране на лични данни