Podmienky služby

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WWW.TWIGGYSHOP.EU

DEFINÍCIE

"PREDAJCA" je obchodník, ktorý predáva svoj tovar prostredníctvom internetového obchodu www.twiggyshop.eu. Predávajúci je zmluvnou stranou, s ktorou užívateľ uzavrie kúpnu zmluvu na diaľku na konkrétny produkt (položku) v internetovom obchode.

"POUŽÍVATEĽ" je spôsobilá fyzická osoba, ktorá súhlasila s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v súvislosti s objednávaním a nákupom produktov ponúkaných prostredníctvom internetového obchodu.

"ONLINE OBCHOD" je webová stránka www.twiggyshop.eu, ktorej hlavným účelom je nákup a predaj tovaru. Twiggy Shop LTD, s IČ DPH BG203138688, so sídlom v Bulharsku, Ruse, St. Naum 15, ktorá vytvára a spravuje internetový obchod, ustanovuje tieto Všeobecné obchodné podmienky, za ktorých sa tovar predáva. Twiggy Shop LTD má plné právo jednostranne meniť obsah stránky, ako aj spôsoby prístupu k nej.

„OBJEDNÁVKA“ je žiadosť používateľa adresovaná internetovému obchodu o zakúpenie jedného alebo viacerých konkrétnych produktov (položiek). Objednávka je po jej odsúhlasení emailom alebo telefonicky zabalená a odoslaná kuriérom na adresu uvedenú Užívateľom v objednávke.

"KÚPNA ZMLUVA" je zmluva uzavretá na diaľku prostredníctvom tohto internetového obchodu o kúpe a predaji tovaru medzi Predávajúcim a Užívateľom.

"KURIÉR" je obchodník, ktorý fyzicky doručí zakúpený tovar na adresu uvedenú Používateľom a pôsobí v súlade so zákonom o poštových službách.

1.O www.twiggyshop.eu

www.TwiggyShop.eu je internetový obchod, kde nájdete dámske oblečenie: šaty, kabáty, nohavice, vesty a ďalšie.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Používatelia systému sú jednotlivci prejavujúci záujem o kúpu článkov ponúkaných www.twiggyshop.eu.

Pre nakupovanie z internetového obchodu www.twiggyshop.eu je potrebné prejaviť želanie objednávky prostredníctvom registrácie s heslom a emailom alebo menom príjemcu, emailom, telefónom a adresou doručenia.

Každý používateľ systému vyhlasuje a súhlasí s tým, že bude dodržiavať, akceptovať a neporušovať stanovené podmienky, pravidlá a povinnosti pre používanie stránky.

Každý zákazník internetového obchodu súhlasí s tým, že akceptuje, dodržiava a neporušuje podmienky používania stránky.

Systém rozlišuje dva typy používateľov: Registrovaní a Neregistrovaní. Jasným vyjadrením svojich zámerov a akcií – ako napríklad Registrácia alebo Nákup tovaru – súhlasíte a prijímate podmienku, že systém aktivuje účet, t.j.e, registráciu, poskytnúť prístup k službám ponúkaným www.twiggyshop.eu.

Touto registráciou získate prístup k službám ponúkaným na www.twiggyshop.eu. Registráciou vyhlasujete, že prijímate a súhlasíte s tým, že ste zaregistrovaný ako zákazníci s podmienkou, že rozumiete, ste plne informovaní, akceptujete a budete dodržiavať podmienky pri používaní služieb poskytovaných www.twiggyshop.eu .

Všetky služby ponúkané touto stránkou môžu byť použité výlučne na činnosti, ktoré nie sú zákonom zakázané.

3. CENY

Všetky ceny položiek na stránke sú vrátane DPH. Každá položka na webovej stránke je sprevádzaná jej cenou, hlavnými charakteristikami produktu a ďalšími informáciami, ktoré zákazníkovi pomôžu urobiť informovaný výber pri kúpe produktu.

4. SÚHLAS POUŽÍVATEĽA S SÚČASNÝMI ​​PRAVIDLAMI POUŽÍVATEĽOV NA WWW.TWIGGYSHOP.EU

Ako zákazník www.twiggyshop.eu vyhlasujete, že súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami: podmienkami používania < a href="http://www.twiggyshop.eu/" target="_new">www.twiggyshop.eu systém; podmienky dodania tovaru; dodacie lehoty; platobné podmienky za tovar; podmienky pre reklamáciu a vrátenie tovaru.

4.1 PODMIENKY POUŽÍVANIA SYSTÉMU www.twiggyshop.eu

 1. Ako používateľ registráciou súhlasíte a prijímate aktuálne pravidlá používania služieb poskytovaných www.twiggyshop.eu.
 2. Registráciou dobrovoľne poskytujete servisné, firemné a/alebo osobné informácie, výhradne za účelom využívania služieb www.twiggyshop.eu. Uvedenie platného kontaktného telefónu slúži výlučne na potvrdenie zadanej objednávky.
 3. Po registrácii systém aktivuje profil, ktorý musíte aktualizovať. Ste plne zodpovední za presnosť, aktuálnosť a správnosť zverejnených informácií. Informácie zverejňujete výlučne pre seba a svoju spoločnosť, v mene spoločnosti, pre ktorú pracujete, s výslovným súhlasom vlastníkov. Nebudete zverejňovať účet v mene tretích strán ani sa vydávať za tretie strany.
 4. Registráciou vyhlasujete, že súhlasíte so zodpovednosťou za presnosť a aktuálnosť zverejnených informácií o adrese. Obsah svojho profilu budete udržiavať vždy aktuálny, pravdivý a presný.
 5. Ste osobne zodpovední za ochranu hesla na prístup na stránku www.twiggyshop.eu, ako aj za všetky uskutočnené platby.
 6. Súhlasíte s používaním platformy www.twiggyshop.eu výlučne na nákup požadovaného tovaru.
 7. Nebudete duplikovať registrácie ani zneužívať služby poskytované touto stránkou.
 8. Registráciou akceptujete stanovené pravidlá používania služieb www.twiggyshop.eu vrátane dodacích lehôt objednaného tovaru, dodacie podmienky, ceny kuriérskych poplatkov a podmienky vrátenia tovaru a reklamácie.
 9. Poskytujete súhlas s prijímaním propagačných správ, vrátane bulletinov, hier a sponzorovaných prezentácií, na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Súhlasíte s tým, že časť informácií môže byť použitá na marketingové a štatistické účely zo strany www.twiggyshop.eu, čo znamená aj prijímanie obchodných informácií od www.twiggyshop.eu na e-mailovú adresu vyplnenú pri registrácii.
 10. Ste plne zodpovední za zachovanie dôvernosti prístupového hesla, jeho používanie a preberáte zodpovednosť, ak ho poskytnete tretej strane.
 11. V prípade, že zistíte porušenie ktoréhokoľvek zo svojich práv, máte povinnosť a právo informovať www.twiggyshop.eu .
 12. Súhlasíte s používaním služieb stránky v súlade so zákonmi Bulharskej republiky.
 13. Nebudete kopírovať, distribuovať ani používať texty, obrázky ani časti stránok bez výslovného povolenia od www.twiggyshop.eu.

4.2 OBJEDNÁVKOVÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

Objednávky v internetovom obchode www.twiggyshop.eu prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pre zadanie objednávky je každý zákazník povinný poskytnúť: presnú adresu, kontaktný telefón, mená a platný email. Objednávka sa aktivuje po pridaní produktu a stlačení tlačidla potvrdiť objednávku.

Po úspešnom zadaní objednávky dostane Používateľ e-mail na zadanú e-mailovú adresu s potvrdením objednávky, vrátane podrobností o objednanom produkte, čísla objednávky, dátumu a času objednávky.

Ak objednaný produkt (konkrétny model) nie je na sklade, poradca o tom informuje Užívateľa. Ak Užívateľ nesúhlasí s nahradením objednávky iným produktom (podobný model) alebo čaká na doskladnenie modelu, môže byť objednávka zrušená.

Otváracie hodiny operátorov v kontakte s www.twiggyshop.eu: každý deň od 9:30 do 18:30 okrem soboty a nedele.

Objednávky s nesprávnymi údajmi kupujúceho (Používateľa) alebo chýbajúcimi údajmi sú stornované, ak Predávajúci neobdrží správne údaje do 48 hodín od prijatia objednávky. Takéto objednávky dostávajú stav „ZRUŠENÉ“ z dôvodu neschopnosti ich splniť.

Každý zákazník môže zrušiť zadanú objednávku do 24 hodín bez uvedenia dôvodu zrušenia.

4.21 DORUČENIE OBJEDNÁVOK

Doručenie objednávok zabezpečuje kuriérska spoločnosť DPD. Všetok objednaný tovar je doručený s DPD na zvolenú adresu alebo do kuriérskej kancelárie.

V prípade, ak Užívateľ v uvedenej lehote nezabezpečí prístup a podmienky doručenia tovaru na uvedenú adresu alebo neprevezme zásielku z kuriérskej kancelárie v uvedenej lehote, pri zvolení tejto možnosti je Predávajúci zbavený povinnosti splniť požadované doručenie.

4.22 DODACIE LEHOTY

Dodacia lehota objednaného tovaru je do 7 pracovných dní v závislosti od lokality zákazníka a harmonogramu kuriéra, ktorý ho obsluhuje, pokiaľ nie je v popise položky uvedená iná dodacia lehota. Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak je objednávka zadaná počas štátnych sviatkov.

Ak objednaná položka alebo položky nie sú dostupné, zákazník je informovaný o dodacej lehote, ktorá je do 15 dní.

Dodávky sa neuskutočňujú počas oficiálnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

4.23 CENA DORUČENIA

Cena dopravy pri nákupe nad 100 eur - zdarma

Cena dopravy pri nákupe do 100 eur - 4.99 eur

4.3 PLATOBNÉ PODMIENKY ZA TOVAR:

Platbu je možné uskutočniť buď na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo platobnou kartou. Každý užívateľ má právo si tovar pred prevzatím od kuriéra prezrieť.

4.4 PODMIENKY REKLAMÁCIE A VRÁTENIA PRODUKTU:

Každá položka zakúpená z www.twiggyshop.eu môže byť vrátená do 14 dní od dátumu nákupu. Vrátený tovar musí byť v nepoškodenom stave a musí si zachovať svoj komerčný vzhľad. Vrátenie tovaru podlieha všetkým kuriérskym poplatkom, ktoré hradí zákazník. V prípade zaslania vráteného tovaru bez zaplatenia spiatočného kuriérskeho poplatku nebude akceptovaný. V prípade vrátených položiek sú všetky sumy zaplatené za objednávky vrátené bankovým prevodom, s výnimkou poplatkov za kuriérske služby.

Kupujúci nemá právo na vrátenie plaviek a spodnej bielizne. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať vrátenie týchto vecí a nevrátiť zákazníkom zaplatenú sumu podľa § 57 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pri vrátení plaviek a spodnej bielizne je predávajúci povinný vrátiť tovar späť kupujúcemu a náklady na dopravu znáša kupujúci. Upozorňujeme, že za spätnú zásielku a platobný príkaz vám bude účtovaný spracovateľský poplatok vo výške 1 euro.

V prípade odstúpenia od zmluvy, ak zákazník za tovar zaplatil, je vrátená čiastka za vrátený tovar prevedená na zákazníkom určený bankový účet do 14 dní po vrátení tovaru. Čiastky sa nevracajú, kým zákazník tovar nevráti. V prípade nevrátenia tovaru v 14-dňovej lehote je odstúpenie od zmluvy účinné.

5. VYHLÁSENIE www.twiggyshop.eu

5.1 VYHLÁSENIE www.twiggyshop.eu TÝKAJÚCE SA PUBLIKOVANÝCH PRODUKTOV A AKCIÍ

www.twiggyshop.eu ponúka online predaj dámskeho oblečenia. www.twiggyshop.eu zverejňuje dámske oblečenie bez toho, aby porušil zavedené pravidlá správania a zákony Bulharskej republiky. www.twiggyshop.eu organizuje hry a propagačné akcie pre zobrazené produkty.

5.2 POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSTI www.twiggyshop.eu:

 • www.twiggyshop.eu zodpovedá za udržiavanie aktuálnych cien všetkých produktov zobrazených na webovej stránke.
 • www.twiggyshop.eu je povinná správne obsluhovať každého zákazníka.
 • www.twiggyshop.eu nie je povinný zaručiť, že nákup akéhokoľvek produktu zobrazeného na stránke uspokojí špecifické potreby spotrebiteľov.
 • www.twiggyshop.eu si vyhradzuje právo odmietnuť alebo odložiť objednávky používateľov stránky, ak produkty nie sú dostupné a nie je možné ich dodať v dohodnutom časovom rámci.
 • www.twiggyshop.eu nie je povinný uchovávať informácie týkajúce sa zverejnených produktov na dobu neurčitú.
 • www.twiggyshop.eu môže kedykoľvek odstrániť, aktualizovať všetky produkty zobrazené na stránke, ako aj vymazať a aktualizovať aktuálne podmienky.
 • www.twiggyshop.eu nezodpovedá za škody vyplývajúce z poskytnutých a použitých produktov spotrebiteľmi, ktorí si ich zakúpili.
 • www.twiggyshop.eu nezodpovedá za platby uskutočnené spotrebiteľmi. Stránka nie je povinná zaručiť, že všetky produkty sú prezentované v ich aktuálnych farbách a vzoroch. Niektoré sa môžu líšiť v dôsledku rôznych nastavení monitora.
 • Platby uskutočnené spotrebiteľmi na www.twiggyshop.eu zostávajú na ich vlastné riziko.

5.3 PRÁVA www.twiggyshop.eu:

www.twiggyshop.eu má nasledujúce práva, nie však povinnosť:

 • Odstráňte, vymažte alebo zakážte zverejňovanie informácií na webovej stránke, ktoré porušujú aktuálne pravidlá a zákony Bulharskej republiky.
 • Odstráňte používateľov, produkty, propagačné akcie, články alebo informácie, adresy, telefóny, webové stránky v prípade nesúladu s aktuálnymi podmienkami používania cieľa . Ak sa zistí, že konkrétny používateľ nedodržiava aktuálne podmienky a šíri materiály a informácie chránené autorským právom a zakázané zákonom, www.twiggyshop.eu si vyhradzuje právo, ale nie povinnosť ich odstrániť zo systému.
 • Odmietnite alebo odložte objednávky používateľov stránky, ak produkty nie sú dostupné a nemôžu byť dodané v dohodnutom časovom rámci.
 • Ovládajte čas ukladania správ.
 • Monitorujte materiály odoslané cez systém. www.twiggyshop.eu má právo, ale nie povinnosť odstrániť materiály považované za hrozbu alebo formu násilia.
 • Poskytujte na požiadanie informácie zverejnené orgánom činným v trestnom konaní vrátane vymieňanej korešpondencie alebo akýchkoľvek informácií o používateľoch na stránke.
 • Posielajte propagačné správy vrátane bulletinov, hier a sponzorovaných prezentácií na e-mailové adresy, ktoré používatelia/spoločnosti uviedli pri registrácii.
 • Zrušte poskytovanie ktorejkoľvek alebo všetkých služieb kedykoľvek bez akýchkoľvek záväzkov voči používateľom.
 • Pridajte na stránku nové služby, ktoré nie sú v rozpore so zákonmi Bulharskej republiky.
 • Oznámte akékoľvek zmeny na stránke ich zverejnením, ale www.twiggyshop.eu nie je povinný informovať používateľov osobne.

Nezaručujeme užitočnosť a úplnosť informácií uverejnených na www.twiggyshop.eu a nenesieme zodpovednosť za škody z toho vyplývajúce.

5.4 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA www.twiggyshop.eu:

Privacy at www.twiggyshop.eu automaticky zhromažďuje informácie, ako je vaša IP adresa, používaný prehliadač, rozlíšenie obrazovky, dĺžka pobytu lokalitu a stránky, ktoré navštívite na www.twiggyshop.eu. Tieto informácie sa zhromažďujú výlučne za účelom poskytovania služieb na stránke a štatistickej analýzy. Zhromaždené osobné údaje sa používajú iba na to, aby slúžili vašej túžbe po kúpe konkrétneho produktu. Zaručujeme, že vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Údaje uvedené pri registrácii, ako sú osobné údaje, meno, telefón, email, nie sú poskytované tretím stranám a slúžia na poskytovanie služieb stránky. Na zobrazovanie reklám, keď navštívite našu webovú stránku, využívame reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (okrem vášho mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla) o vašich návštevách tejto a iných webových stránok na zobrazovanie reklám na produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať.

 • Obsah stránky, možnosti, rady, vyhlásenia alebo iné informácie obsiahnuté na našej stránke sa nesmú kopírovať, distribuovať ani čiastočne používať bez výslovného súhlasu www.twiggyshop.eu.
 • Odkazy na tretie strany www.twiggyshop.eu môžu obsahovať odkazy na iné stránky mimo lokality alebo internetových zdrojov. Nekontrolujeme ich obsah a nezodpovedáme za obsah, produkty, služby alebo informácie nachádzajúce sa v týchto odkazoch.
 • Autorské práva – Logo, obsah a ďalšie prvky stránky sú výhradným vlastníctvom www.twiggyshop.eu. Ste povinní nekopírovať, upravovať, zverejňovať, prenášať, exportovať ani predávať žiadne informácie chránené autorskými právami.
 • Obmedzenie zodpovednosti – www.twiggyshop.eu nezodpovedá za náhodné udalosti, následky, nepriame škody, majetok ani majetkové škody, v dôsledku poskytnutých služieb.
 • Zmeny na stránke – Všetky zmeny, ktoré vykonáme, budú oznámené ich zverejnením na stránke. Ako www.twiggyshop.eu nie sme povinní informovať každého používateľa osobne.

Vyhradzujeme si právo:

 1. Zmeňte obsah a podmienky tohto vyhlásenia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Nahradiť popisy položiek bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Zmeňte obsah stránky: prestaňte ponúkať položky, zmeňte dodacie lehoty, zaveďte akcie a zľavy.
 4. Odstráňte odkazy bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Neobsluhovať zákazníkov, ktorí nie sú korektní a nespĺňajú stanovené podmienky.
 6. Odstráňte a odmietnite objednávky od používateľov v prípade, že poskytnuté kontaktné údaje nie sú aktuálne a kroky KLIENTA nie sú v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. V takom prípade www.twiggyshop.eu nie je povinná obsluhovať nesprávnych klientov.

 

  Vždy nás nájdete na adrese office@twiggyshop.eu